uslugi-informatyczne outsourcing-it eset telefonia-voip-3cx

Wirtualizacja infrastruktury i zarządzanie

vmware-professional-solution-providerMożna uprościć posiadaną infrastrukturę informatyczną, tworząc dynamiczniejsze i elastyczne centrum przetwarzania danych przy użyciu sprawdzonych rozwiązań wirtualizacji serwerów i centrów przetwarzania danych firmy VMware, których podstawą jest najlepsza w branży platforma wirtualizacji — VMware vSphere.

Zastosowanie tych rozwiązań gwarantuje ciągłą innowacyjność infrastruktury informatycznej, a jednocześnie spełnienie warunków umów SLA dotyczących aplikacji dla przedsiębiorstw oraz skrócenie czasu wprowadzania na rynek w przypadku przydzielania zasobów dla aplikacji i przechodzenia na ich wyższe wersje. Rozwiązania wirtualizacji firmy VMware pomagają zmniejszać nakłady inwestycyjne dzięki konsolidacji serwerów oraz koszty operacyjne dzięki automatyzacji. Jednocześnie rozwiązania te minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

Dzięki oprogramowaniu VMware vCenter Operations można automatycznie zarządzać operacjami w nowych dynamicznych infrastrukturach wirtualnych, co umożliwia szybsze dostarczanie usług informatycznych, poprawę wyników operacyjnych, zagwarantowanie zgodności i zmniejszenie ryzyka.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania firmy VMware w celu zwirtualizowania swojego środowiska?

Wirtualizacja jako taka ma wiele zalet, ale rozwiązania wirtualizacji firmy VMware są oparte na niezawodnej, sprawdzonej w środowiskach produkcyjnych podstawie. Rozwiązania te zostały wybrane przez ponad 250 000 klientów, w tym wszystkie firmy z listy Fortune 100. Dzięki rozwiązaniu VMware vSphere — najbardziej zaawansowanej platformie wirtualizacji — możemy oferować rozwiązania obejmujące całą infrastrukturę, od komputerów stacjonarnych po centra przetwarzania danych, które jednocześnie umożliwiają wykorzystanie już zrealizowanych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Nasze rozwiązania można integrować z całą infrastrukturą informatyczną klienta i używanymi przez niego narzędziami do zarządzania. A to nie wszystko, ponieważ oferujemy uzyskanie niższego całkowitego kosztu eksploatacji niż oferowany przez wszystkich naszych konkurentów.

Więcej informacji dotyczących przyczyn, dla których warto wybrać rozwiązania firmy VMware>>

Wirtualizacja komputerów stacjonarnych

Dostarczanie komputerów stacjonarnych w postaci usługi zarządzanej umożliwia utworzenie elastyczniejszej infrastruktury informatycznej, która z kolei umożliwi firmie szybsze reagowanie na zmiany na rynku i wykorzystywanie nowych szans biznesowych. Szybsze i spójniejsze wdrażanie aplikacji i komputerów stacjonarnych na większej liczbie różnych klientów umożliwia obniżenie kosztów i zwiększenie poziomów usług. Wirtualizacja aplikacji umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji aplikacji starszego typu i wyeliminowanie konfliktów instalacji. Komputery stacjonarne można przenieść do chmury i udostępniać je w formie zarządzanej usługi, gdy będą potrzebne, w zdalnych biurach i oddziałach firmy. Umożliwi to zachowanie kontroli i odpowiedniego poziomu zabezpieczeń.

Wirtualizacja aplikacji dla przedsiębiorstw

Wirtualizować można nawet tak wymagające aplikacje jak Exchange i Oracle, co umożliwia osiągnięcie i przekroczenie wydajności serwerów fizycznych przy jednoczesnej eliminacji konieczności przydzielania nadmiarowych zasobów. Dynamicznie przydzielające zasoby potrzebującym ich aplikacjom rozwiązanie VMware vSphere umożliwia zagwarantowanie odpowiednich poziomów usług i maksymalizację wydajności używanej infrastruktury. Skonfigurowanie katalogu ustandaryzowanych usług umożliwia wdrażanie aplikacji w ciągu kilku minut. Jest to możliwie dzięki przydzielaniu zasobów na żądanie przy zachowaniu spójności wystąpień aplikacji. Na liście dostawców firmy VMware wymieniono firmy, które oficjalnie wspierają uruchamianie ich aplikacji na platformie VMware. Są to m.in. firmy Oracle, SAP i Microsoft.

Najlepsze rozwiązania techniczne w dziedzinie wirtualizacji

Rozwiązania wirtualizacji firmy VMware współpracują z szeroką gamą sprzętu i oprogramowania (pamięci masowe, sprzęt i oprogramowanie sieciowe oraz produkty z dziedziny zabezpieczeń). Firma VMware jest zaangażowana we wspieranie otwartych standardów w zakresie licencjonowania i zgodności operacyjnej, dzięki czemu klienci mogą używać rozwiązań, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby, a nie muszą korzystać z oprogramowania i sprzętu określonych dostawców. W naszym Centrum zasobów technicznych dostępne są szczegółowe informacje dotyczące głównych komponentów infrastruktury wirtualnej.

  • Zabezpieczenia i zgodność to najważniejsze elementy pomyślnego wprowadzenia wirtualizacji. Linia produktów vShield oferuje zabezpieczenia lepsze niż zabezpieczenia systemów fizycznych, od krawędzi do punktu końcowego. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń wirtualizacji.
  • W sieci wirtualnej są używane funkcje, standardy i zasady sieci fizycznych. Sieci VLAN umożliwiają skalowanie typów ruchu sieciowego, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie całkowitej izolacji na jednym fizycznym urządzeniu sprzętowym. Więcej informacji dotyczących sieci wirtualnych.
  • Wirtualizacja pamięci masowej umożliwia wydajny dostęp do udostępnionych zasobów pamięci masowej i zwiększa efektywność wykorzystania macierzy pamięci masowej. Więcej informacji dotyczących zarządzania pamięcią masową dla maszyn wirtualnych.
  • Pełne zrozumienie najlepszych rozwiązań w zakresie wdrażania i optymalizowania zwirtualizowanej infrastruktury pozwala zwiększyć wydajność używanych aplikacji. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń wirtualizacji.

Klienci

Kontakt

CompService - usługi informatyczne
ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk
tel.: +48 58 741 85 30
fax: +48 58 741 85 39
Hotline: +48 510 055 265

CompService na  facebookCompService na  twitterGoogle+