uslugi-informatyczne hostowane-aplikacje-microsoft outsourcing-it system-antywirusowy-est-nod32 telefonia-voip-3cx

Microsoft SharePoint

exchangeWindows SharePoint Services jest aparatem umożliwiającym tworzenie witryn sieci Web na potrzeby udostępniania informacji i pracy zespołowej nad dokumentami.

  Program Windows SharePoint Services, będący kluczowym elementem infrastruktury dla pracowników zarządzających informacjami, dostępny w systemie Microsoft Windows Server™ 2003, wzbogaca funkcjonalność pakietu Microsoft Office System i innych aplikacji biurowych, a ponadto służy jako platforma opracowywania aplikacji.

Środowisko to jest zaprojektowane pod kątem łatwości i elastyczności rozmieszczania, administrowania i opracowywania aplikacji. Windows SharePoint Services 3.0, czyli własny firmowy Intranet, to bezpieczny internetowy dostęp do stron, na których znajdują się dokumenty, ogłoszenia i wszelkie informacje dla pracowników Twojej firmy. Użytkownicy SharePoint mogą wspólnie pracować nad dokumentem, zadaniem, projektem. Intranet to nowe możliwości dla Twoich pracowników:

 • zdalne umieszczanie dokumentów od ręki
 • wspólne korzystanie z dokumentów
 • współpraca nad projektami
 • ułatwiona komunikacja w grupie roboczej
 • przeglądanie i przesyłanie ogłoszeń
 • wspólne planowanie wydarzeń
 • monitorowanie zadań
 • prezentacja analizy danych
 • ustawianie automatycznych komunikatów dla wszystkich użytkowników – każda zmiana dokumentu jest od razu sygnalizowana wszystkim powołanym osobom.

WYMIANA WIADOMOŚCI I POWIADAMIANIE O DOSTĘPNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM

Udoskonalony mechanizm powiadamiania o obecności - nowa ikonka tagu inteligentnego - sygnalizuje każdą formę wirtualnej dostępności w systemie poszukiwanej osoby: wskazuje, czy pracuje ona w sieci online, jak również: czy jest dostępna telefonicznie, czy można z nią odbyć audiokonferencję, porozumieć się za pośrednictwem komunikatora lub nawiązać dwustronna łączność video

Kooperacja pracowników

SharePoint 2010 jest systemem aplikacyjnym wspomagającym pracę grupową pracowników. SharePoint dostarcza zestawy narzędzi, przy pomocy których możemy usprawnić przepływ informacji w grupie. Lepsza komunikacja pomiędzy członkami zespołów, łatwy i szybki dostęp do stale aktualnych informacji na temat bieżących zadań czy terminów. Dzięki z zastosowaniu platformy SharePoint firma staje się bardziej innowacyjna i bardziej przyjazna na  potrzeby klienta.

System SharePoint  umożliwia wykorzystanie narzędzi  wspomagających  pracę zespołową:

 • współdzielone kalendarze, listy zadań oraz kontakty, którymi można zarządzać z poziomu Microsoft Outlook
 • praca offline w SharePoint Workspace
 • automatyczne powiadomienia mailowe
 • obiegi dokumentów i informacji, które wspomagają wymianę danych, intensyfikują współpracę pomiędzy poszczególnymi pionami oraz usprawniają przepływ procesów zachodzących wewnątrz firmy
 • narzędzia umożliwiające gromadzenie współdzielonych grafik i dokumentów multimedialnych w postaci galerii
 • narzędzia umożliwiające kontrolę praw dostępu i sposobu publikacji treści na stronach www, dzielące użytkowników zgodnie z przypisanymi im uprawnieniami, np. autora, administratora, czytelnika, moderatora, itp.

Zarządzanie dokumentami

Zarządzanie dokumentami w firmie jest zagadnieniem, które SharePoint 2010 wspiera jako jedno z kluczowych elementów swojej architektury. Platforma pracy grupowej oparta o usługi SharePoint umożliwia przechowywanie i organizowanie dokumentów w celu obsługi wykonywanych prac, w tym tworzenia i współużytkowania zawartości wewnątrz organizacji. W takim wypadku dokumenty wewnątrz organizacji są tworzona i zapisywana w zarządzanym i zdecentralizowanym systemie.  Rozwiązanie takie ułatwia pracownikom znajdowanie i udostępnianie zawartości oraz efektywną współpracę. Ponadto organizacja w łatwy sposób może korzystać z cennych informacji biznesowych i danych znajdujących się w zawartości tychże dokumentów.

Program Microsoft SharePoint 2010 zaspokaja potrzeby organizacji w zakresie zarządzania dokumentami, udostępniając obszerny zestaw funkcji zarządzania dokumentami, które umożliwiają wykonywanie następujących zadań:

 • Przechowywanie, organizowanie i znajdowanie dokumentów
  • omożliwość odwzorowania struktury katalogów w SharePoint
  • ołatwe importowanie dokumentów do SharePoint
  • opełnotekstowe indeksowanie zawartości dokumentów umożliwia łatwe i skuteczne odnajdowanie dokumentów
 • Zapewnianie spójności dokumentów
  • owersjonowanie dokumentów
  • omożliwość ewidencjonowania dokumentów
  • ojednoczesna praca nad dokumentem wielu użytkowników z kontrolą wersji.
 • Zarządzanie metadanymi dokumentów
  • omożliwość opisywania dokumentu metadanymi takimi jak: opis, data publikacji, akceptujący itp.
  • omożliwość opisywania dokumentów informacjami z systemów zewnętrznych, np. Kontrahent
 • Pomoc w ochronie dokumentów przed nieautoryzowanym dostępem lub użyciem
  • zaawansowany system zarządzania prawami do folderów, dokumentóich odczyty, zmiany czy kasowania
 • Zapewnianie spójności procesów biznesowych (przepływów pracy) związanych ze sposobem obsługi dokumentów

INTEGRACJA Z MICROSOFT OFFICE 2007/2010/2013

Windows SharePoint Services 3.0 integruje się bez problemów z „inteligentnymi” narzędziami typu „klient” za pomocą zbioru usług internetowych i udokumentowanych interfejsów aplikacji. Nauka obsługi nowych narzędzi nie sprawia użytkownikom trudności, gdyż ich interfejsy są bliźniaczo podobne do swoich odpowiedników w innych elementach systemy Microsoft Office. Na przykład użytkownicy programów Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Office InfoPath, Microsoft Office Project, i Microsoft Office OneNote mogą natychmiast rozpocząć interaktywne korzystanie z informacji składowanych na stronach systemu SharePoint, bez potrzeby „ręcznego” importowania ich zawartości. Użytkownicy mogą tworzyć obszary robocze, przesyłać i edytować dokumenty, wyznaczać zadania pracując bezpośrednio nad dokumentami przechowywanymi na stronach portalu SharePoint.

INTEGRACJA Z APLIKACJĄ OFFICE OUTLOOK 2007/2010/2013

Użytkownicy programu Microsoft Outlook mogą przeglądać kalendarze i listy kontaktów przechowywane na stronach portalu SharePoint, tworzyć strony do edycji dokumentów i organizacji spotkań oraz zarządzać tymi stronami.

Program Microsoft Outlook we współpracy z systemem Windows SharePoint Services dostarczają zbioru nowych i znacząco udoskonalonych funkcji, takich jak:

 • możliwość odczytu i zapisu elementów portalu SharePoint: kalendarzy, zadań, kontaktów, dyskusji i dokumentów,
 • możliwość sprawdzania i edycji dokumentów w trybie offline,
 • widok (Roll-up) umożliwiający jednoczesne przeglądanie kalendarzy i zadań na wielu listach i stronach,
 • jednolity widok zadań osobistych i zadań składowanych na portalu SharePoint.

Klienci

Kontakt

CompService - usługi informatyczne
ul. Doki 1, 80-958 Gdańsk
tel.: +48 58 741 85 30
fax: +48 58 741 85 39
Hotline: +48 510 055 265

CompService na facebookCompService na twitterGoogle+